Afgelopen weken hebben we bij Motion10 een training gegeven voor communicatief gedrag bij intakegesprekken. De consultants werden hier, aan de hand van enkele communicatiemodellen, getraind in het pro-actief en leidend communiceren binnen intakegesprekken. Daarnaast werd de voorbereiding op de gesprekken besproken en geëvalueerd. De deelnemers hebben hun bewustzijn vergroot en in de laatste training met trainingsacteur Ton van de Bildt was een grote verandering zichtbaar.