De Achtertuin

De achtertuin van Theaterhuis010 maakt sociaal-culturele producties en/of evenementen met een grote theatrale inslag. De producties hebben als doel een verbinding tussen de deelnemers en hun omgeving te bewerkstelligen. Ook willen we met deze producties het enthousiasme voor theater opzoeken, uitdiepen en behouden. De achtertuin is dus een combinatie van drie woorden: verbinding, (leer)plezier en theater!